Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

I. Az adatkezelő

ProgastroKft.
1139 Budapest, Forgách utca 19
Cégjegyzékszám: 13252719-2-41
Adószám: 13252719-2-41
Bankszámla szám: 11702043-21101151-00000000
NAIH szám: NAIH-115150/2017

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

III. A megrendelésekhez és a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

III.1. A kezelt adatok köre és adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév, lakcím: az Ön azonosításához, a számlázáshoz és a kiszállításhoz szükséges. E-mai cím és telefonszám: az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok, telefonon kizárólag a gyors és zökkenőmentes kiszállítás érdekében lépünk kapcsolatba Önnel.

III.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

III. 3. Az adatkezelés időtartama

Adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását az info@progastro.hu e-mail címre küldött levelével bármikor visszavonhatja.

  1. Elektronikus hírlevél

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírlevelekre történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevelet küldjünk Önnek. A hírlevélben – annak típusától függően – heti vagy havi rendszerességgel kap tájékoztatást termékeinkről, akcióinkról. Hírlevelünkről az abban található linkre vagy az info@progastro.hu e-mail címre küldött levelével bármikor leiratkozhat.

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

V.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a számítógépes rendszerünk kezelésével foglalkozó munkatársaink férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Személyes adatait más adatkezelő számára nem adjuk át, azokat nem továbbítjuk, a kiszállítást végző futár cég kizárólag a kiszállításhoz szükséges név és szállítási cím adatokat ismerheti meg.

V.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat a Társaságunk a székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához Társaságunk más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Társaságunk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, vagyis mindig ellenőrízhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

VI.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy  tájékoztassuk:

– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeljük,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben kötelesek vagyunk teljesíteni.

V.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségekre küldött levélben értesítjük.

V.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Társaságunktól a személyes adatainak a törlését. Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

V.4. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Letölthető formátum (PDF): Adatkezelési tájékoztató